< Inapoi la termeni

Indicator de lichiditate

Indicatorii de lichiditate măsoară capacitatea societăților de a-și onora obligațiile pe termen scurt în baza activelor deținute pe termen scurt (stocuri, client, disponibilități bănești). Raportul între datoriile pe termen scurt înscrise în pasiv şi totalul capitalurilor circulante care figurează în activul bilanţului unei companii