Glosar termeni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Avans
Suma plătită de utilizator la semnarea contractului de leasing. Reprezintă un procent din prețul de cumpărare al bunului finanțat
Citeste definiția >
Buy-back
Un acord între finanțator, furnizor și proprietarul activului de finanțare pentru ca finanțatorul/furnizorul să răscumpere activul la sfârșitul sau pe durata contractului de leasing. Se consideră o plată în...
Citeste definiția >
Capital
Suma împrumutată de către societatea financiară clientului său și care se returnează de către acesta la data și în valoarea stabilită în contractul de credit
Citeste definiția >
Card bancar
Reprezintă un instrument de plată electronic, respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat, respectiv personalizat. În limita unui plafon stabilit în prealabil, deținătorii săi își pot folosi fondurile proprii...
Citeste definiția >
Card de credit
Un card care dă dreptul deținătorului său la un împrumut sub formă de linie de credit în cadrul unui plafon stabilit în prealabil de la banca emitentă
Citeste definiția >
Card de debit
Deţinătorul unui astfel de card poate beneficia doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la banca emitentă
Citeste definiția >
Cifra de afaceri
O metrică utilizată pentru a măsura volumul și evoluția activităţii comerciale a unei firme. Aceasta arată vânzările totale ale produselor și serviciilor unei companii într-o anumită perioadă
Citeste definiția >
Contract de leasing financiar
Orice contract de leasing care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții (Codul Fiscal Art. 7): riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului închiriat sunt transferate utilizatorului...
Citeste definiția >
Contract de leasing operațional
O convenție care implică utilizarea bunurilor finanțate de către utilizator pentru o perioadă limitată de timp, în schimbul unor redevențe plătite companiei de leasing, fără asumarea riscurilor și beneficiilor...
Citeste definiția >
Credit
Împrumut de fonduri acordat de către o instituţie financiara unei persoane fizice sau juridice. Creditele se definesc după durata, destinaţie, garanţiile aduse, moneda etc
Citeste definiția >