Glosar termeni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indicator de îndatorare
Acest indicator caracterizează gradul de autonomie financiară (independență față de creditori) al unei companii. Se calculează ca raportul dintre capitaluri proprii și datoria pe termen lung și mediu (sau...
Citeste definiția >
Indicator de lichiditate
Indicatorii de lichiditate măsoară capacitatea societăților de a-și onora obligațiile pe termen scurt în baza activelor deținute pe termen scurt (stocuri, client, disponibilități bănești). Raportul între datoriile pe termen...
Citeste definiția >